Voetbal Vlaanderen introduceert DE TOOLBOX SPORTOUDERS

Kinderen doen graag aan sport omdat ze er plezier aan beleven, vrienden maken, hun energie kwijt kunnen en al sportend nieuwe vaardigheden opdoen. De steun van ouders en trainers is cruciaal en positief voor de ontwikkeling van deze jonge sporters. Daarom is het belangrijk dat trainers, ouders en sportclubbestuurders elkaar begrijpen en elkaar weten te vinden wanneer nodig. Deze vorming zorgt dat ouders, trainers en bestuur één team vormen.

 

In de vorming gaan we aan de slag met de Toolbox sportouders. De toolbox bestaat uit 20 situatiekaarten recht uit de sportpraktijk, van waaruit trainers en ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan.* Zo leren ze elkaars visie, verwachtingen en doelen beter kennen, wat leidt tot meer wederzijds begrip en een top samenwerking.

 

DE DOELSTELLING VAN DEZE VORMING:

  • Concrete situaties aankaarten en bespreken.
  • Ouders en trainers elkaars visie en verwachtingen leren kennen.
  • Handvaten aanrijken om situaties (preventief) aan te pakken.

 

POSITIEVE GEVOLGEN VOOR HET KIND:

  • Minder stress
  • Meer duidelijkheid
  • Meer mogelijkheden tot ontwikkeling
  • Betere prestaties
  • Verhoogd sportplezier

Bron Voetbal Vlaanderen.be