· 

START SAMENSPEL BEESD EN RHELICO

Op weg naar nieuwe voetbalvereniging.

 

Op dinsdag 22 november ondertekenden v.v. Beesd en rvv Rhelico en gemeente

 

West Betuwe de intentieverklaring voor het samenvoegen van beide voetbalverenigingen. Het doel hiervan is één voetbalvereniging met meer draagkracht voor sport, beweging en ontmoeting. De besturen werken met hulp van een kerngroep gezamenlijk aan een plan van aanpak.

 

Afgelopen zomer stemden beide verenigingen tijdens hun algemene ledenvergadering in met een intensieve samenwerking, zodat er in de toekomst één nieuwe vereniging kan komen. Het plan hiervoor is nu een stap dichterbij.

 

In samenwerking met de gemeente als eigenaar van de grond waarop de velden liggen, spraken alle partijen de intentie uit.

 

Plan van aanpak

 

Voorzitter van v.v. Beesd Max Kroeze licht toe. “v.v. Beesd is een gezonde voetbalvereniging met een stabiel ledental. We staan voor dezelfde uitdagingen

 

en willen een toekomstbestendige sportmogelijkheid. We bundelen onze krachten en het eerste positieve resultaat van onze samenwerking is al zichtbaar.

 

Vorig jaar zetten we een succesvolle jeugdafdeling op. De intentie om te fuseren daarbij opgeteld, is een welkome aanvulling voor onze verenigingen. Nu is de eerste stap het uitwerken van een plan van aanpak met aandacht voor financiën, vrijwilligers en sponsoren.”

Lees verder bij vv Beesd