Workshop Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agressie, seksuele intimidatie. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

 

Tijdens deze scholing

  • Leert u hoe u sociale veiligheid binnen uw sportvereniging vergroot;
  • Ontdekt u hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt voorkomen;
  • Krijgt u informatie over de mogelijke vervolgstappen;
  • Krijgt u handvaten die helpen grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en mensen aan te spreken op hun gedrag; Leert u vroege signalen te herkennen en wordt u bewust van de invloed die u kunt uitoefenen binnen de sportvereniging.

 

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor trainers en begeleiders, gratis voor Amsterdamse Sportclubs.

Wanneer?

Maandag 6 maart 2023, Sporthallen Zuid

 

Bron Amsterdam.nl