Fusiebesprekingen tussen VV Terborg en SC Silvolde voorlopig gepauzeerd

De fusiecommissie Terborg-Silvolde neemt na intensief beraad een pauze. De commissie was door de besturen van Voetbalvereniging Terborg en Sportclub Silvolde aangesteld om het fusietraject te begeleiden én een toekomstbeeld van de mogelijke fusie uit te werken en neer te zetten. Door het ontbreken van een duidelijke, gemeenschappelijke basis voor voetbaltechnische zaken op korte termijn bij beide besturen, is het vooralsnog onmogelijk het traject goed uit te rollen en neer te zetten. Wanneer deze basis helder is, zal ook de fusiecommissie direct zijn rol weer oppakken.

 

De fusiecommissie bestaat 50/50 uit leden van beide verenigingen met een achtergrond en binding bij één van de verenigingen en een onafhankelijke voorzitter. De leden bekleden geen bestuursfunctie om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren en de besturen te ontlasten. Sinds vorig jaar zijn ze aan de slag om leden regelmatig te informeren over het fusietraject. En om te komen tot een realistisch toekomstbeeld van een mogelijk gefuseerde vereniging. Wat zijn voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen? Dit met het doel de leden een goed geïnformeerde keuze te laten maken. Bron sv Silvolde