Minder toewijding om te sporten: dít kan jouw vereniging doen om pubers te binden

In de groep jongeren tussen 13 en 18 jaar is een belangrijke negatieve verschuiving gaande als het gaat om sportcommitment (toewijding om te sporten). Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van NOC*NSF over het sportgedrag binnen Nederland. Wat kan jouw vereniging doen om pubers aan je vereniging te binden?

 

In het onderzoek spreekt de sportkoepel over de verschillende ‘commitment levels’, oftewel: het niveau waarop iemand zich toewijdt aan sport. Zo verschilt het per individu hoeveel die persoon kan, wil en daadwerkelijk gaat sporten. Het onderzoek identificeert zes soorten ‘commitment levels’: de onverschillige en de probleemdenker (weinig commitment), twijfelaar en volger (gemiddeld commitment) en ten slotte, bereidwillige en ambassadeurs (veel commitment). Uit de cijfers blijkt dat in de groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar slechts 44% sport met veel commitment. In de leeftijdsgroep 6 jaar 12 jaar is dit nog 62%. Dit laat zien dat vanaf 12 jaar de toewijding om te sporten sterk afneemt.

 

Lees verder op de van Rotterdam Sport Support