Is het bij HC Schaerweijde nu zo anders dan wat we willen bij het voetbal?

FINE TUNING JEUGDBELEID

 

Het afgelopen half jaar heeft de Jongste Jeugd- en Breedte commissie en Top samen met de Technisch Coördinatoren, andere clubs in de regio en via een haardvuursessie, besproken hoe wij als vereniging invulling willen geven aan de oproep van de KNHB en de door de KNHB geformuleerde richtlijnen. Waar het de ontwikkeling van jeugdspelers en speelsters tot 12 jaar aangaat zijn de belangrijkste punten die hieruit naar voren zijn gekomen:

1. Gelijke kansen voor iedereen

2. Verbeteren kwaliteit trainingen van alle lijnen en teams 3. Voldoende uitdaging voor iedereen op zijn/haar ontwikkelniveau

4. Focus in Jongste Jeugd niet op presteren, wel op spelen, ontdekken en plezier maken

 

Bij de vertaling naar het technisch beleid en de teamvorming hebben we ervoor gekozen om via een geleidelijke weg de aspecten plezier, persoonlijke ontwikkeling en prestatie te ontwikkelen van de JJ naar de A-lijn. Dit betekent dat het beleid ten doel heeft om tot en met de E6 spelers zo breed mogelijk op te leiden. Bij het indelen van de teams in deze categorieën is het doel tot teams van gelijkwaardig niveau te komen. Vanaf de E8-tallen zullen er meer gelijkwaardige teams worden gevormd op basis van intrinsieke motivatie, vormend talent en vergelijkbare sterkte (Cohorten-systeem). Bij de D-jeugd worden de teams ingedeeld op grond van gedrevenheid, intrinsieke motivatie, ambitie, technische en tactische vaardigheden en sociale inpasbaarheid. Bij de D-jeugd maken we langzaam de overgang naar een hardere selectie voor de eerste 2 teams. De overige teams worden ingedeeld in cohorten. Vanaf de C-lijn ligt er bij de eerste twee teams een duidelijke focus op prestatie en de ontwikkeling van hockeytalent. Het beleid komt in de frequentie en kwaliteit van de training tot uiting doordat iedereen t/m de E8 de mogelijkheid heeft om evenveel te trainen, zonder dat daar een toeslag voor wordt gevraagd. De toeslag voor 1e en 2e teams in de E8 komt te vervallen. Tegelijkertijd krijgen alle spelers in de E8 de mogelijkheid om 2x 1,5 uur te trainen. Bij de D-jeugd is ervoor gekozenen om de deelname aan het 3e trainingsmoment bij de D1 en de D2 facultatief te maken om ruimte te geven voor eventuele andere sporten, met een korting op de toeslag voor de 2e lijn. Daarnaast is het 3e trainingsmoment van de D2 met een toeslag toegankelijk voor spelers vanaf het 3e team. Om de jeugdtrainer(-coaches) in hun eigen ontwikkeling én in de kwaliteit van de trainingen beter te begeleiden, stappen we bij de E8, de D en de C van de Hoofdtrainers. Hiervoor in de plaats komen professionele trainers, die de trainers gaan begeleiden in de technische, didactische en pedagogische aspecten van het trainerschap. Doel is de kwaliteit van de trainingen en het plezier bij de spelers verder te verbeteren. Hiervoor zal (of wordt) er per lijn (E8, D-lijn en C-lijn) een Technisch Coördinator SCA worden aangesteld. Hierin wordt nauw samengewerkt tussen de bestuurders Top en Breedte om de juiste mensen aan te trekken.

 

UITBREIDING BEGROTING VOOR BREEDTE

 

In het begrotingsproces van nu hebben we een aantal wensen. Belangrijkste besluit is om de Schaerweijde Coaching Academy (SCA), mede mogelijk gemaakt door Club32, te versterken met een extra Technisch Coördinator, gericht op ontwikkeling hockey techniek voor de breedte. Ook willen wij de dienstverlening verder professionaliseren en verbeteren door een Office Manager aan te stellen. Voor beide functies worden inmiddels afrondende gesprekken gevoerd met kandidaten. Ook reserveren we meer ruimte om het beleid op het gebied van Clubbeleving te intensiveren. In totaal nemen de kosten, ook door inflatiecorrectie, toe. We hebben vorig jaar afgezien van een generieke inflatiecorrectie op de contributie. Dat willen we, vanwege de algemene kostenstijging in het afgelopen jaar en de verwachte kostenstijging het komende jaar, wel voorstellen. We moeten echter de inkomsten wel verder laten groeien. Eén van de richtingen is groei van het aantal leden. Wij zijn dan ook blij met de zo goed als zekere komst van enkele nieuwe (studenten) seniorenteams. Daarnaast zijn wij in gesprek met Club32 en de Stichting Sponsoring over de vraag hoe wij gezamenlijk de doelen die we hebben kunnen bereiken en hoe we de benodigde fondsen daarvoor kunnen vinden.

Bron Schaerweijde