AANPAK RISICOVERENIGINGEN

De voetballers, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het voetbal willen allemaal deel uit maken van een zo veilig mogelijk sportomgeving. Om deze aantrekkelijke voetbalcultuur te realiseren, vragen verenigingen van de KNVB om die elementen aan te pakken die haaks staan op dit principe. Hiertoe is de aanpak risicoverenigingen ontwikkeld.

 

De aanpak van deze zogenoemde risicoverenigingen is erop gericht om clubs (weer) een veilig plek te laten zijn voor iedereen die geniet van het voetbal. De KNVB geeft hier prioriteit aan. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat clubs door de hulp van de KNVB en hun de eigen inzet weer zijn opgebloeid. Helaas is er ook afscheid genomen van een selecte groep teams of clubs waarbij de geboden hulp niet het gewenste effect bleek te hebben. Bron KNVB