Zaterdag- of zondagvoetbal bij VV Heerde?

Bij het bestuur zijn signalen binnen gekomen over het voetballen op de zaterdag i.p.v. op de zondag. Deze signalen kwamen vanuit de diverse elftallen, zowel bij de senioren als wel bij de junioren. Het bestuur neemt deze signalen serieus en heeft daarom ook gemeend om een onderzoek in te stellen onder de voetballende - en niet voetballende leden van VV Heerde.

 

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft het bestuur Freddy Eggengoor en Roelof Bronsink, voormalig bestuursleden, gevraagd om dit te onderzoeken. Er zal een enquête uitgereikt worden aan de voetballende leden, (dames- en herenelftallen vanaf de JO-17) en niet voetballende leden, met het verzoek om op de vragen te antwoorden en tevens een onderbouwing te geven.

 

Wij als bestuur van VV Heerde vinden het belangrijk dat onze leden meedenken over de toekomst van onze vereniging en dat we zelfs willen onderzoeken om de vrijdagavond hierbij te gaan betrekken. Het voetbalplezier van onze leden en de toekomst van VV Heerde staat hierbij voorop.

 

De ingevulde enquêtes zullen vertrouwelijk worden behandeld en het bestuur zal secuur met de resultaten van dit onderzoek omgaan. Tijdens de ledenvergadering van 18 november 2019 in ons clubhuis, zal het bestuur aan de aanwezige leden van VV Heerde de uitkomst van de enquête bekend maken en een advies uitbrengen. Vervolgens is het aan de ledenvergadering wat de toekomst van VV Heerde zal gaan worden.

 

In het 107- jarige bestaan van VV Heerde kan de uitkomst van deze enquête veranderingen met zich meebrengen zowel sportief als op financieel gebied. Daarom roept het bestuur de leden op om deze enquête zo goed en vertrouwelijk mogelijk in te vullen. Bron vv Heerde