Kinderen met autisme...hoe gaan we daarmee om? Autisme Belevingscircuit

Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg het Autisme Belevingscircuit bij Ontdek Autisme. In één dagdeel ervaar je wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met je eigen denkpatronen en opvattingen en leidt tot autismevriendelijke tips.

 

“door de mix van theorie, ervaringsverhalen en vooral het beleven van een andere manier van denken en prikkelverwerking, heeft deze workshop veel impact.”

 

Wat houdt het Autisme Belevingscircuit in?

Het betreft een praktische en doelgerichte workshop. Tijdens deze workshop ervaren de deelnemers welke impact autisme kan hebben op het dagelijks functioneren. We spelen in op het groepsproces en je gaat aan de slag met de opdrachten uit het circuit. Elke opdracht geeft een indruk van hoe mensen met autisme de wereld zouden kunnen ervaren. Je ervaart wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met je eigen denkpatronen en opvattingen en geeft je inzicht in belastbaarheid en (on)mogelijkheden. Het hele proces wordt door de deelnemers als verrassend ervaren en maakt de deelnemers bewuster van de werking van hun eigen brein, zintuigen, gedachten en gedrag. Wilje mee doen of meer weten over autisme in de sport? info@sport-totaal.nl of naar de site