INVULLEN MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER; WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2020

Het gehele amateurvoetbal werkt sinds een aantal jaar met het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Op dit moment kunnen naast leden ook sommige niet-leden het mDWF invullen. Dit laatste is niet wenselijk, omdat we zo niet kunnen nagaan of de ingevoerde gegevens ook altijd correct zijn. Vanaf het seizoen 2020/’21 gaat er in de werkwijze met het mDWF daarom iets veranderen: alleen leden van de KNVB die 18 jaar of ouder zijn kunnen het mDWF nog invullen.

 

Het is de bedoeling dat alleen de meerderjarige aanvoerder of leider van het team het mDWF voortaan invult. Dit om onnauwkeurigheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Bron KNVB