Alertheid bij opzeggen sportlidmaatschappen; geld hoeft niet het probleem te zijn...maak deze brief

De coronacrisis heeft (financiële) gevolgen voor veel mensen. Er zijn ouders of verzorgers die zich zorgen maken over het betalen van contributie voor hun kinderen. We vragen sportaanbieders om bij een opzegging van lidmaatschap hier extra alert op te zijn. Vermoedt u een financiële reden voor de afmelding, dan kunt u de onderstaande tekst of een variant daarvan toevoegen als antwoord op een afzegging van een jeugdsporter.

 

Geachte …, beste…,

 

We hebben jouw opzegging in goede orde ontvangen. Zeg je op omdat je het lidmaatschap op dit moment niet kunt betalen, kijk dan of je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFS). Het JFS is een stichting die financiële ondersteuning geeft aan kinderen die dat nodig hebben, zodat zij kunnen sporten en/of hun zwemdiploma’s ( Zwem-ABC) kunnen behalen. Het JSF is er voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar die in Amsterdam wonen en waarvan de ouders de kosten van het sportlidmaatschap niet kunnen betalen.

Meer informatie vind je op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ 

 

Groeten,