HSC'21 heeft het certificaat 'Lokale Jeugdopleiding' binnen

Eindelijk was het dan zover dat wij het certificaat ‘lokale jeugdopleiding´ uitgereikt kregen door de ambassadeur van KNVB, de heer Ate Brunnekreef. Het certificaat voor kwaliteit & performance lokale jeugdopleiding werd op de laatste middag van de Clubvoetbaldagen uitgereikt aan Gerrit Put.

 

De eerste kennismakingsgesprekken met de KNVB en NMC Bright zijn in april 2019 gevoerd. Aan de hand van een lange lijst met ‘norm-eisen’ is bekeken in hoeverre er kansen lagen voor HSC’21 om tot certificering over te gaan. Veel leek al snel op orde, maar met name het vertalen van het beleidsplan en de manier van spelen die HSC’21 voorstaat, naar concrete spelprincipes en standaard vuistregels voor alle afzonderlijke leeftijdsgroepen, had even iets meer tijd nodig. Mede omdat de spelprincipes en vuistregels continu in alle voetbaldocumenten en bij divers overleg terug moet komen.

 

Begin 2020 was de projectgroep, bestaande uit Gerrit Put, Peter Visser, Martijn van der Lee en Marco ten Voorde, van mening dat de definitieve versie opgestuurd kon worden. Enkele weken later kwam het positieve nieuws van goedkeuring.

Bron HSC '21