ZEER BELANGRIJKE CORONAPROTOCOL ARBITRAGE

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 10 juli We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 

Aankomst op het sportpark

Schud geen handen.

 • Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.
 • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
 • Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
 • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
 • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 • Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer. Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.
 • Eventuele relaties of begeleiders is het niet toegestaan de bestuurskamer te bezoeken.

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
 • Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
 • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials.
 • Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
 • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Enkele mogelijkheden: Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
 • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
 • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.

Voorbereidend gesprek met club-assistenten

 • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
 • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.

Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld. Er wordt geen line-up gedaan.
 • Er worden geen handen geschud. Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
 • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken.
 • Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Tijdens de wedstrijd

 

Het vieren van een doelpunt

 • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen!
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

Het uitvoeren van een wissel

 • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen!
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

Warmlopen van wisselspelers

 • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

Opstootje

 • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
 • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.

Geen disciplinaire maatregelen bij:

 • Naar de grond uitsnuiten van neus
 • Naar de grond spugen Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
 • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd

 • Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht).
 • Het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken.
 • Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Algemene adviezen

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen. Heb je eigen vlaggen?
 • Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
 • Heb je klachten of maak je je zorgen, neem dan contact op met je huisarts of lokale GGD.
 • Als je je hebt laten testen, dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is.
 • Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Bron KNVB