PRIMEUR: Eerste vrouwelijke speelster in het 1e mannenteam van VV Foarut

De KNVB start in het seizoen 2020/’21 in samenwerking met vv Foarut een pilot om vrouwen in het amateurvoetbal mee te laten doen in categorie A bij de mannen. Ellen Fokkema (19) krijgt dispensatie om in het eerste mannenteam van vv Foarut, dat uitkomt in de vierde klasse, mee te voetballen. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot zal de KNVB evalueren of er een goede basis is om vrouwen en mannen uiteindelijk gemengd in categorie A te laten voetballen, en de reglementen daarop definitief te wijzigen.

 

Meiden kunnen nu vanaf de jongste pupillen tot en met Onder 19 gemengd voetballen. Zodra jongens echter vanuit Onder 19 doorstromen naar categorie A van de mannen, dan wordt de vrouw gedwongen in categorie B bij de mannen of in een vrouwenteam te gaan voetballen. Door op individuele basis dispensatie te verlenen en goed te monitoren, zoals nu bi j vv Foarut gaat gebeuren, kan de KNVB in de toekomst een goede visie formuleren op dit vraagstuk, maar zo ook de vrouwen die daarvoor in aanmerking komen de ruimte geven om het spelen in categorie A te ervaren. 

 

“Fantastisch dat ik in dit team kan blijven spelen”, reageert Ellen Fokkema, speelster van het eerste elftal van vv Foarut. “Ik speel al sinds m’n vijfde met deze jongens samen en vond het toch wel jammer dat ik volgend jaar niet meer met ze in een team zou kunnen voetballen. Vanuit de KNVB kreeg ik altijd het advies om zo lang mogelijk bij de jongens te blijven spelen, dus waarom zou het niet kunnen? Het is een hele uitdaging, maar dat prikkelt mij alleen maar meer. Ik heb de club gevraagd of er iets mogelijk was en samen hebben we het verzoek bij de KNVB neergelegd. Ook m’n teamgenoten reageerden enthousiast dat ik bij ze kan blijven. Hoe het gaat lopen, durf ik niet te zeggen, maar ik ben sowieso heel gelukkig dat ik aan deze pilot mee mag doen.”

Bron vv Foarut