KNVB beloont jeugd SVV Scheveningen met Lokale Status

De KNVB en NMC Bright hebben besloten om de jeugdopleiding van SVV Scheveningen een Lokale Status toe te kennen als onderdeel van het Kwaliteit & Performance Programma.

 

Kwaliteit & Performance Programma

 

Het Kwaliteit & Performance Programma is het model van de KNVB en NMC Bright om verenigingen te ondersteunen met het (voetbaltechnisch) jeugdbeleid. Het richt zich op het doorlichten en ontwikkelen van jeugdopleidingen, waarbij clubs een certificaat kunnen behalen op één van de vier ambitieniveaus (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal) door te voldoen aan een uitgebreide set van voorwaarden. De regionale status is de hoogst haalbare voor amateurverenigingen.

 

Traject

 

De toekenning volgt op een uitgebreid traject dat door de club is doorlopen op eigen initiatief en motivatie, aangezien een status geen verplichting is van amateurclubs. Belangrijkste doelstellingen waren een onafhankelijke toetsing en duurzame ontwikkeling van het algemeen beleid, de voetbalinhoudelijke opleidingsvisie, randvoorwaarden en basiskwaliteit rondom jeugdvoetbal binnen de vereniging. Hiervoor is de club op 55 punten doorgelicht en beoordeeld. Voorbeelden zijn het algemeen beleid; de inhoudelijke voetbal- en opleidingsvisie; de accomodatie; veiligheid, sportiviteit en respect; aanwezigheid en niveau van teams, trainers en kader; frequentie van voetbalaanbod en een ontwikkelingsagenda.

Bron svv Scheveningen