ONDERSTEUNING BIJ FINANCIËLE CORONAREGELINGEN

Het coronavirus heeft een grote impact op de financiën van veel verenigingen. Ter ondersteuning van de amateursport zijn er de afgelopen tijd vanuit de overheid verschillende financiële regelingen in het leven geroepen.

 

Ook de KNVB biedt verenigingen financiële ondersteuning door middel van het ‘stimuleringsbudget’ dat is bedoeld om passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren op de vereniging.

Daarnaast is in samenwerking met Sportsubsidie.nl een financiële helpdesk geopend waar verenigingen terecht kunnen met al hun vragen over compensatieregelingen vanuit de overheid. Alle informatie over de verschillende financiële regelingen is gebundeld op één pagina: www.knvb.nl/corona-financieel.

Bron KNVB