AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari.

 

Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.

 

Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.

 

Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm. De KBVB is zich bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren. De KBVB zal bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. Het totale steunpakket van de KBVB aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie om en bij 8 milj.   Bron Voetbalvlaanderen.be