Wel of niet? Pedagogisch klimaat op sportverenigingen

Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met zich mee kan brengen steeds minder voor.

 

Hoe groot is het gat tussen bestuurders en trainers?

Op de vereniging bestaat vaak een groot gat tussen bestuurders en trainers/coaches. De bestuurders zijn niet op de hoogte van de opvoedingstaken van de trainers/coaches en de trainers/coaches niet van het opgestelde beleid door de bestuurders. Het is vanuit de theorieën betreffende de pedagogische civil society belangrijk dat er samengewerkt wordt.

 

In dit onderzoek is daarom gekeken naar de betekenisgeving van bestuurders en trainers/coaches op het gebied van een pedagogisch klimaat.

Er zijn open interviews gehouden met tien bestuurders en tien trainers/coaches van vier sportverenigingen. De resultaten van deze interviews zijn kwalitatief geanalyseerd. Het bleek dat de trainers/coaches relatief meer kennis hebben van de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Het bleek echter ook dat de trainers/coaches weinig kennis hebben van het beleid op de sportvereniging betreffende een pedagogisch klimaat en dat er niet in elk beleid aandacht is voor dit aspect. Een implicatie van dit onderzoek is om een wij-gevoel te creëren op de sportvereniging waarin betrokkenen zich samen verantwoordelijk voelen voor het bereiken van de ontwikkelingsbehoeften van de sportende kinderen.

 

Lees het onderzoek op Kennisbank Sport & Bewegen