Amateurvoetballers betalen? Niet via sponsors of derden

Alleen de KNVB Contracten zijn gelding vanaf het seizoen 2022-2023 Amateurvoetballers mogen niet meer via sponsors of derden betaald worden. En vind je dat terecht? Voorkomen van oneerlijke concurrentie?

 

Amateurvoetballers mogen vanaf het seizoen 2022-2023 alleen nog een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de geldende regeling ontvangen.

 

De nieuwe regelgeving die tijdens de eerder gehouden bondsvergadering is goedgekeurd, verbiedt verenigingen om spelers die deenemen aan wedstrijden in compeities en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging gelieerde stichting. De verenigingen mogen wel nog steeds spelerscontracten aanbieden an afsluiten die bij bij de KNVB zijn geregistreerd. Daarmee zijn deze spelers geregistreerd bij de bond en rechtsgeldig.

 

Lange uitsluitingen of schorsingen

De handhaving van de nieuwe regels gaat volgens de KNVB steekproefsgewijs plaatsvinden. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal 5 wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.