Landelijke trend: het aantal clubs daalt

Uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal clubs verder daalt. Een aantal oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen.

Volgens een telling uit het Handelsregister is het aantal voetbalclubs sinds 2016 met bijna 10% gedaald. Van 3.235 naar 2.915 voetbalclubs. Fusies zijn de belangrijkste reden dat clubs verdwijnen, maar waardoor ook nieuwe clubs ontstaan.

 

De KNVB is met bijna 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland. Guus Posthumus, hoofd verenigingsadvies van de KNVB, herkent de krimp. “Kleinere clubs bundelen hun krachten waardoor grotere en sterkere verenigingen ontstaan.” Volgens Posthumus is een voordeel van deze fusies dat het de kwaliteit van de besturen vergroot. “De mensen die voorheen bestuurder waren, maar eigenlijk niet over de competenties beschikten, komen veelal in coördinerende, meer uitvoerende rollen terecht. De strategen, de echte bestuurders, blijven vaak over. Het aansturen van de verenigingen wordt zo in alle geledingen professioneler. De KNVB ziet het liefst dat verenigingen een zo groot mogelijk publiek bedienen, zoals jeugd- en seniorenvoetbal, meisjes- en vrouwenvoetbal, voetbal voor mensen met een beperking, 45+ en 60+ voetbal. De kans dat grotere verenigingen deze diversiteit aan kunnen bieden en dat deze kans van slagen heeft, is groter.”

Wil je meer lezen over deze daling van clubs? klik hier.