SAMENWERKING ACHILLES’29 EN GERMANIA LEIDT TOT EEN GEZAMENLIJK NIEUW JEUGDPLAN!

In een tijd dat er van voetballen niets terecht kwam zijn Achilles’29 en Germania in gesprek gegaan over de toekomst van de beide verengingen. Er is een intentieverklaring opgesteld om te komen tot goede samenwerking tussen beide verenigingen op Sportpark Noord. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het gebruik van de accommodatie en het bestaande clubhuis, maar ook over operationele zaken m.b.t. trainingen en wedstrijden. Beheer, onderhoud en aankleding van Sportpark Noord komen eveneens in de overeenkomst aan de orde.

 

Op korte termijn zal er een gezamenlijk persbericht uitgaan waarin kort de plannen worden aangekondigd. In dit stadium vinden we het belangrijk dat de leden van zowel onze vereniging als die van Germania gelijktijdig worden geïnformeerd.

 

In de komende tijd zullen de verschillende onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst verder worden uitgewerkt. Wij menen jullie met dit bericht weer te hebben bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Zodra er meer te melden is dan horen jullie dat via een gezamenlijk bericht daar waar het de samenwerking op Sportpark Noord betreft.

 

Bron: Achilles 1929