vv Alblasserdam: Samenwerking met vv de Zwerver stopt definitief

Het aantal kinderen dat gaat voetballen is de afgelopen jaren steeds verder gedaald en dat maakt het samenstellen van complete teams tot een steeds grotere uitdaging. Hierdoor wordt samenwerking met andere verenigingen noodzakelijk voor de continuïteit op langere termijn.

 

Daarom hebben vv Alblasserdam en vv de Zwerver bij aanvang van het voetbalseizoen 2020/2021 twee combinatieteams binnen de jeugd ingeschreven voor deelname aan de competitie. In navolging hiervan is er de afgelopen maanden tussen beide verenigingen verder gesproken over een continuering en intensivering van deze samenwerking in de vorm van het samenvoegen van de bovenbouw binnen de jeugdafdelingen.

 

Doel hiervan is om de kinderen wonend in de regio Alblasserdam en Kinderdijk de mogelijkheid te geven om op eigen niveau en leeftijd, in een prettige en veilige omgeving en met goede begeleiding, te kunnen voetballen.

 

Los van de begrijpelijke sentimenten was en is er gelukkig voldoende begrip en draagvlak bij de achterban om in te zien dat samenwerken tussen verenigingen een noodzaak is om op de langere termijn het voetbal in de regio te kunnen blijven aanbieden.

 

Na initieel overeenstemming op hoofdlijnen te hebben bereikt over de invulling van de samenwerking, is recentelijk toch gebleken dat na verdere detailbesprekingen er voor het komende seizoen een verschil van inzicht is ontstaan. Op basis hiervan heeft vv De Zwerver besloten de samenwerking voor komend seizoen niet uit te rollen. Ondanks de grote teleurstelling bij vv Alblasserdam over deze onverwachte wending en gemiste en wellicht historische kans respecteert zij het besluit.

 

De beide besturen willen nogmaals het belang van samenwerken benadrukken, waarbij het belang van de kinderen centraal staat. De correcte publicatie op de website van De Zwerver had daarom moeten zijn : Bestuur VV De Zwerver stopt de samenwerking met VV Alblasserdam voor komend seizoen, maar blijft wel in gesprek om eventuele samenwerking op langere termijn te onderzoeken.

 

Bron: vv Alblasserdam en vv de Zwerver