· 

In de meeste gevallen zie je dat de bovenbouw vergeten wordt

Scouten is een vak

Veel scouts komen bij onze scoutingdagen kijken en zien vooral bij de onderbouw/middenbouw best aardig wat talenten voorbijkomen. Voor die clubs zijn kinderen in de onderbouw zeker interessant. Maar zodra spelers ouder worden (16+) worden scouts veeleisender . Kinderen zijn gewoon makkelijker te kneden dan oudere jongens. Toch hebben we al voeldoende scouts langs de lijn gezien, ook bij de bovenbouw. Maar we willen deze bovenbouw spelers meer kansen bieden.  

 

Corona:

Het mooie is dat door Corona spelersbudgetten en aankopen van spelers veel minder waren, in gedrang komen zodat veel clubs in de KK Divisie spelers amper kunnen kopen terwijl net die ene die ze nog nodig hebben wellicht bij ons zien rondlopen en die op hoog niveau spelen bij een O21 of O23. Op 1e, 2e divsie nivo of zelfs lager.

 

Najaar

Wat we gaan doen is de speler meer in beeld brengen. Spelen tegen elkaar laten spelen en dan uiteindelijk de geselecteerde spelers in het selectieteam onderbrengen om tegen een mooie BVO te laten spelen. Dan kunnen ze zich meten met de beste spelers bij een BVO. Inmiddels hebben we kontakten gehad met een paar zaakwaarnemers die dit plan zeker zien zitten. Dat geeft ons het plezier om dit ook uit te voeren. Puur en alleen bedoeld voor de bovenbouw.

 

Uitnodiging

Binnen afzienbre tijd gaan uitnodigingen de deur uit om de eerste selectiewedstrijden te houden. 

In overleg met onze achterban vinden we dit voor die jongen die eerst onze scoutingsdagen hebben bezocht de beste oplossing.