Fusie Stichting 't Loo en Vereniging Forum Sport een feit

Nadat de algemene vergadering van Forum Sport op 28 juni 2021 besloten had tot de fusie tussen de Vereniging Forum Sport en Stichting 't Loo (waarbij de Stichting opgaat in de Vereniging) is de fusieakte op 26 juli 2021 door de notaris gepasseerd. Daarmee is de fusie van kracht geworden per 1 juli 2021.

 

De aanpassing van de statuten die hiermee samenhangt is ook op 26 juli 2021 door de notaris gepasseerd. Zie hier voor de nieuwste versie van de statuten.

 

Namens de vereniging spreek ik mijn dank uit aan de leden van het bestuur van de Stichting voor hun jarenlange betrokkenheid. Gelukkig gaat hun expertise niet verloren en behouden we hun kennis voor de club. Ze zullen doorgaan als Raad van Advies en in die rol beschikbaar blijven om het bestuur van de vereniging bij te staan waar nodig.

Bron: Vereniging Forum Sport