Belang sport- en beweegsector onvoldoende erkend in coalitieakkoord

In het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, uitkijken naar de toekomst' hebben de vier regeringspartijen hun plannen en budgetten voor de periode 2021-2025 gepresenteerd. De sport- en beweegsector wordt een belangrijke rol toegedicht bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie te hebben. Adequate investeringen voor de daarbij noodzakelijke schaalsprong in de professionalisering van de sport- en beweegsector blijven helaas achterwege.

 

"Het is goed om te zien dat het toekomstige kabinet sport en bewegen een belangrijke rol geeft bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie te hebben", reageert Marc van den Tweel, algemeen directeur bij NOC*NSF.

 

Lees verder op de site van NOCNSF.nl