Ontwikkel je spelers met een gedeelde speelwijze

Elke week worden door minimaal 42.000 trainers zo’n 21.000 jeugdwedstrijden en nog meer trainingen georganiseerd. Al die trainers zijn binnen hun vereniging onderdeel van een groter geheel, maar vaak hebben zij wel allemaal een eigen idee van voetballen. Dit noemen we ook wel de speelwijze. Vallen we bijvoorbeeld aan via de vleugels, of juist meer door de as? En in hoeverre moeten we al rekening houden met de tegenstander, welke rol speelt het resultaat en past dit bij de leeftijdskenmerken van de kinderen? Een gedeelde speelwijze als rode draad voor alle trainers en coaches binnen een vereniging, helpt bij het ontwikkelen van het team en de spelers. In deze nieuwsbrief lees je hoe het Programma Voetbalontwikkeling jouw vereniging kan helpen bij het ontwikkelen van zo’n gedeelde speelwijze. Ook vind je informatie over de pedagogische uitgangspunten die als basis dienen voor de omgang met kinderen op én naast het veld. Heb je vragen of suggesties? Mail naar voetbalontwikkeling@knvb.nl