Ieder kind heeft het recht om te sporten. Niemand uitgezonderd!

Geen geld om mee te doen? In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen:

 

Te weinig geld voor een sportclub? Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

 

AMVA

Ook bij voetbalscholen worden vaak enorme bedragen gevraagd. Onze stelling is duidelijk. Ook voor deelname hoeft men bij de AMVA niet extra te betalen en is gratis deelname mogelijk. We vragen er wel iets voor terug. Elke week training en meedoen met andere activiteiten. Ieder kind waarvan ouders gewoon minder geld te besteden hebben moeten de deelname niet ontzegt worden. We halen dat liever bij de bedrijven die het goed voor hebben met de AMVA (Amsterdamse Meisjes Voetbal Academie)