Weer een jongen van 8 geroyeerd

In verband met de privacy zijn geen namen genoemd maar helaas door te spitten op het internet kom je wel op onderstaande bericht.

Een jeugdspeler is geroyeerd door herhaaldelijke misdragingen van zijn ouders  en club met hen niet niet meer verder kon. 

Een aantal keren zijn de ouders hierop aangesproken en werd verzocht niet bij de wedstrijd te komen kijken.

 

Hij had grote dromen om via deze club een carrière als profvoetballer te verwezenlijken maar zijn droom viel in duigen.  

Het probleem lag voor een groot gedeelte aan het amper spelen, vooral bankzitten en daarop heeft de moeder te vaak en te fel gereageerd waarop de club de conclusie trok, dan maar het gezin weg, zodat de rust terugkeerde bij de club. Inmiddels is over dit incident de bond ingeschakeld en hebben de ouders een jurist in de arm genomen omdat kinderen het recht hebben te mogen spelen.

 

,,Dit is écht een item in het amateurvoetbal. Kinderen moeten met plezier kunnen voetballen zonder geschreeuw van de ouders.’’