In Enschede wordt nagedacht over jeugdvoetbal op zondagochtend

Het is een trend die zich al jaren doorzet: steeds meer amateurvoetballers kiezen ervoor om op zaterdag hun wedstrijden te spelen. Daardoor neemt de druk op sportaccommodaties toe en dreigt er een tekort aan speelvelden, terwijl ze er op zondag verlaten bij liggen. In Enschede wordt een oplossing gezocht in flexibele speelmomenten. En Henk Bolhaar, de Twentse afgevaardigde in de ledenraad van de KNVB, zit in de onderzoeksgroep.

Het probleem is accommodatiekrapte als iedereen van de zondag naar de zaterdag gaat. Te denken aan te starten met pupillen op de zondag. Inmiddels is een werkgroep opgericht om verder te onderzoeken. Kijk naar het interview op Youtube