Ingekomen mail...Weer komt hij niet op trainen...

Een van onze jongens van 16 jaar oud verschijnt regelmatig niet op de training. Met allerlei smoezen, denken we, weet hij zich te verdedigen, maar als hij komt zijn en vaak discussies heeft met andere spelers maar op de zaterdag stelt de trainer hem wel altijd op. De sfeer wordt er niet beter op, maar moeten wij actie ondernemen, ermee naar de trainer gaan of moet de trainer hem wijzen op zijn verantwoordlijkheden? Of zou het handig zijn eerst met de ouders in gesprek te gaan eer er verdere actie wordt ondernomen? Hij is nog geen 18!

Maar is een sportclub dan verplicht de opvoedende taak erbij te nemen om ouders in te lichten of is hij hier vooral zelf verantwoordelijk voor. Zullen dit soort zaken niet moeten opgenomen worden in een beleidsplan? Dit is niet iets wat bij ons speelt maar wel bij ons op de voetbalclub. Ben benieuwd wat jullie mening erover is?