Vanuit de DFB: Betrek de talenten actief bij het leren!

Er is een uniform, eigentijds basisbegrip van leren ontstaan: talenten en perspectiefspelers krijgen dan een veel actievere rol in alle leerprocessen. Het leerprincipe "Actief zoeken en vinden van oplossingen voor speltaken door de spelers zelf" heeft directe gevolgen voor het trainingswerk.

 

Monologen en eenzijdige demonstraties over het juiste technische en tactische handelen in de betreffende situatie hebben slechts een beperkt effect op de spelers. Ze kunnen misschien zelfs even de uitleg van de trainer volgen, maar ze volgen de instructies niet goed op.

 

Het resultaat:

in de volgende vergelijkbare spelsituatie vallen de spelers terug in het verkeerde patroon. Een effectief leeralternatief is daarom zelfgestuurd leren! Voor dit doel onderbreekt de trainer en "bevriest de spelsituatie". Het biedt een duidelijk stilstaand beeld voor een relevante technische en tactische focus. Nu begint het eigenlijke leerproces: de speler legt b.v om welke redenen hij/zij in deze situatie zomaar maar zonder succes heeft gehandeld. Door slimme vragen te stellen, maakt de trainer het de speler vervolgens makkelijker om zelf betere oplossingen te vinden. Volgens moderne leertheorieën is deze rol als 'onderwerp van leren' veel efficiënter dan traditionele modellen.

Vraag!

 

Hoe doen julie het met de kinderen?

 

Bron DFB