(Verenigings)trainers dienen via cursussen van de juiste pedagogische bagage te worden voorzien

Minister Helder wil dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Als het aan haar ligt, wordt dat in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opgenomen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport.

 

Naar aanleiding van de misstanden in de turnwereld zegt Helder in dagblad Trouw dat de cultuur in de sportwereld, "die we met z'n allen geaccepteerd hebben", niet meer kan. "Het móet anders."

 

Veel sportverenigingen vragen al om een VOG, maar het is nog niet verplicht. "Veel clubs vinden het ook lastig", licht Helder toe in het NOS Radio 1 Journaal, "omdat ze vaak hangen op vrijwilligers".

Bron: NOS.NL