Minister vindt noodsteun aan sportclubs genoeg, Meer dan 25.000 verenigingen in de kou?

Voor sportclubs en zwembaden die door de hoge energieprijzen in de problemen komen, is vooralsnog genoeg geld uitgetrokken om ze te helpen, denkt sportminister Conny Helder. De hele Tweede Kamer is er niet gerust op en de oppositiepartijen zijn ronduit boos dat de minister niet bereid is om meer geld te reserveren, bleek tijdens de behandeling van de sportbegroting.

 

Sportclubs mogen wat de Kamer betreft niet omvallen vanwege de brede impact van sport op de samenleving. Het verbetert de leefbaarheid in wijken, is goed voor de gezondheid en er zijn vele vrijwilligers actief. De minister is het daarmee eens en zegt er alles aan te willen doen om sportverenigingen overeind te houden maar garanties dat het overal zal lukken, geeft ze niet.  Lees verder in Noord Hollands Dagblad