KNVB PLEIT VOOR SPORTBUDGET VOOR IEDERE JONGERE IN NEDERLAND

De KNVB wil dat iedere jongere in de toekomst beschikt over een sportbudget. Dit voorstel wil de voetbalbond op de agenda zetten voor het commissiedebat armoede- en schuldenbeleid dat op woensdag 8 februari in Den Haag gehouden wordt. Het sportbudget moet eraan bijdragen dat in ons land in 2040 de Gezondste Generatie opstaat.

 

Voor 1 op de 11 kinderen is voetballen door geldzorgen niet vanzelfsprekend. Minder dan de helft van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sport wekelijks, terwijl ruim driekwart van de kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen wekelijks sport, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ouders en jongeren lijken bovendien de weg naar bestaande fondsen, regelingen en subsidies maar mondjesmaat te vinden. Onvoldoende bekendheid van mogelijkheden, wantrouwen en schaamte zijn hier de voornaamste redenen voor.

 

Lees verder op KNVB.nl