Trek dit door bij de club: Lesgeven aan jongeren met ADD, ADHD, autisme... Hoe zorg je ervoor dat het lukt?

Leerkrachten voelen zich niet altijd toegerust om les te geven in een klas waarin steeds meer leerlingen zitten die de nodige ondersteuning behoeven en forse gedragsproblemen vertonen. 'Wat kan ik doen in de klas?' is de kernvraag die iedere leraar zich wel eens stelt.

 

Gedragsproblemen in de klas geeft je de antwoorden die je meteen kunt gebruiken, helder uitgelegd en gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Het is een handig overzicht van gedrags-en ontwikkelingsstoornissen die je bij jongeren kunt tegenkomen.

 

Dit boek bevat basiskennis over wat jongeren beweegt die niet het vermogen hebben rustig naar je les te luisteren (vaak in letterlijke zin). En hoe de school, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de mentor en natuurlijk de leraren kunnen handelen om leerlingen die het lastig hebben, te ondersteunen. De handreikingen in dit boek, die nog gegroepeerd zijn rond 'stoornissen', worden dan denkrichtingen en vormen van preventief werken. Ze helpen de leraar zijn klasomgeving en handelen aan te passen.  

 

Gedragsproblemen in de klas

 

Basiswerk voor preventief werken met jongeren

 

Anton Horeweg

 

EAN 9789401495578

 

Paperback

 

Interview of recensie-exemplaar: klaartje.ballon@lannoocampus.be