Groepsdynamiek...maak even tijd voor gesprekken met spelers

"Niemand mist me als ik er niet ben. En ik krijg altijd commentaar als ik een fout maak." (sportertje, 8 jaar)

 

Dit is natuurlijk droevig om te horen. We focussen ons als trainers veel op kinderen die opvallen qua gedrag, maar misschien hebben we daarbij toch te weinig zicht op het team als geheel.

 

In het onderwijs wordt er vaak in het begin van het schooljaar veel aandacht besteed aan het groepsproces. Ze doen veel samenwerkingsoefeningen en leggen de focus op de omgang met elkaar en even minder op het leren. Dit kunnen we ook in de sport doen. Als de groep goed in elkaar steekt, zit iedereen lekker in zijn vel en gaan ze met plezier sporten, waardoor ze zich beter ontwikkelen en beter presteren. Maar hoe werk je als trainer aan de groepsdynamiek?

 

Lees verder bij Amsterdam.nl